21 collectes in één bus

Goede Doelen Week in Oirschot en Spoordonk 2024

De Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk heeft tijdens haar eerste lustrumjaar een recordbedrag van maar liefst € 71.279,83 opgehaald. Dit indrukwekkende resultaat werd bereikt door een combinatie van huis-aan-huis collectes, machtigingen en online donaties. In de nieuwsbrief treft u een overzicht van de opbrengsten per fonds aan.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers, wier inzet en hulp deze fantastische jubileumeditie mogelijk gemaakt hebben. Ook willen we het Longfonds bedanken voor hun attentie aan onze vrijwilligers.

Doneren via onze website blijft het hele jaar mogelijk, voor wie de collecte gemist heeft.

De 6e Goede Doelen Week wordt gehouden van 6 april t/m 12 april 2025.

Online Doneren

Elk jaar collecteren in Oirschot veel vrijwilligers voor diverse landelijke goede doelen.

Sommige vrijwilligers collecteren voor meerdere goede doelen.

Het wordt voor een groot aantal van deze fondsen steeds lastiger om in heel Oirschot en Spoordonk te collecteren. Door een goede samenwerking en het samenvoegen van de collectanten denken we beter in staat te zijn om alle straten in Oirschot en Spoordonk te bereiken en daardoor de opbrengst voor de deelnemende fondsen voor nu en de toekomst op peil te houden.

De inwoners van Oirschot en Spoordonk krijgen met een Goede Doelen Week van de deelnemende fondsen slechts één keer per jaar een collectant aan de deur. De inwoners kunnen bekijken welke fondsen zij willen steunen met een gift.

Hoe werkt het?

  • Voorafgaand aan de collecteweek wordt huis aan huis een envelop met een invullijst bezorgd.
  • Op deze lijst staan alle deelnemende fondsen met een invulvakje.
  • Op het invulvakje kan worden ingevuld welke bedrag wordt gegeven aan het betreffende fonds of om het bedrag gelijkelijk te verdelen over de deelnemende fondsen.
  • Het bedrag dat men wil geven, wordt samen met de invullijst in de envelop gedaan.
  • In de collecteweek gaan de collectanten de enveloppen in verzegelde bussen weer ophalen.
  • Het geld wordt geteld en verdeeld over de deelnemende fondsen en vervolgens overgemaakt naar de fondsen.
  • Naast contant geld wordt ook de mogelijkheid geboden om geld over te maken middels een eenmalige machtiging
  • Men kan ook online doneren via de website of middels de QR code op de invullijst. Op de informatiebrief voor de bewoner staat een zegel. Indien men online doneert, plakt men de zegel van de Goede Doelen Week op de deur. Zo weet de collectant dat reeds gedoneerd is en belt niet meer aan.

Alle deelnemende fondsen hebben het label CBF Erkend Goed Doel. Dit is een belangrijke voorwaarde om aan de Goede Doelen Week Oirschot – Spoordonk te kunnen deelnemen. Alle in Oirschot en Spoordonk collecterende fondsen worden betrokken bij de Goede Doelen Week, zodat de inwoners een brede keuze hebben en houden bij hun donatie.

Amnesty International

Amnesty International

Prinses Beatrix Spierfonds

Diabetes Fonds

Diabetes Fonds

ReumaNederland

ReumaNederland

Epilepsiefonds

Epilepsiefonds

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis

HandicapNL

HandicapNL

Hartstichting

Hartstichting

Hersenstichting

Hersenstichting

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding

Longfonds

Longfonds

Maag Lever Darm Stichting

Maag Lever Darm Stichting

Nationaal MS Fonds

Nationaal MS Fonds

Vastenactie

Vastenactie

Nederlandse Brandwondenstichting

Nederlandse Brandwondenstichting

Nierstichting

Nierstichting

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland

NSGK voor het gehandicapte kind

NSGK voor het gehandicapte kind

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp

Dierenbescherming

De Zonnebloem