De organisatie

Doelstelling

De Stichting Goede Doelen Week Oirschot – Spoordonk heeft als doel de collectes voor de aangesloten Goede Doelen in Oirschot en Spoordonk te optimaliseren door het concentreren van de collectes in één week. Door een goede samenwerking en het samenvoegen van de collectanten denken we beter in staat te zijn om alle straten in Oirschot en Spoordonk te bereiken en daardoor de opbrengst voor de deelnemende fondsen voor nu en de toekomst op peil te houden.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Sjef Rooijackers
Secretaris: André Smits
Penningmeester: Marian Heijmans

Werkgroepen

Wijkindeling en collectanten: André Smits
Publiciteit en communicatie: Esther van der Hamsvoort
Financiën en administratie: Marian Heijmans
Logistiek: Thijs Jacobs

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is via deze link te bekijken.

Financieel jaarverslag 2022

Het financieel jaarverslag 2022 van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is via deze link te bekijken.

Financieel jaarverslag 2021

Het financieel jaarverslag 2021 van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is via deze link te bekijken.

Financieel jaarverslag 2020

Het financieel jaarverslag 2020 van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is via deze link te bekijken.

Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag 2019 van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is via deze link te bekijken.

De bestuurders, plaatselijke coördinatoren en collectanten werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen geldelijke beloning.