Veelgestelde vragen

Wat is GDW Oirschot – Spoordonk?

GDW staat voor Goede Doelen Week. Het is een initiatief van lokale vrijwilligers van landelijke goede doelen. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de Goede Doelen Week Oirschot – Spoordonk.

Waar wordt de collecte gehouden?

De Goede Doelen Week Oirschot – Spoordonk wordt gehouden in alle wijken van Oirschot en Spoordonk.

Wanneer vindt de GDW Oirschot – Spoordonk plaats?

De GDW wordt gehouden in de week van 8 t/m 13 april 2024. Een week eerder ontvangt u een envelop. Hierop staat wanneer men in uw straat de enveloppen weer ophaalt.

Waarom vindt de GDW Oirschot – Spoordonk in het voorjaar plaats?

Het is organisatorisch makkelijker om de GDW in het voorjaar te laten plaats vinden.

Waarom werken de goede doelen samen?

  • Door samen te werken, zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten van Oirschot en Spoordonk.
  • Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Oirschot en Spoordonk minder collectanten aan de deur.
  • Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Wat is het doel van GDW Oirschot – Spoordonk?

De stichting GDW Oirschot – Spoordonk heeft als doel de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen.

Wat is het fiscaal nummer/RSIN nummer van de GDW?

Omdat de stichting GDW Oirschot – Spoordonk een ANBI status heeft kunt u als particulier (via de inkomsten belasting) en als bedrijf (via de vennootschapsbelasting) belastingvoordeel van de GDW hebben. U heeft dan ons fiscaal nummer of RSIN nodig (8597 71 106).

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?

  • Onze collectanten bezorgen huis aan huis enveloppen met een invullijst.
  • Op de invullijst staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje.
  • In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u aan het betreffende fonds wilt doneren.
  • De invullijst doet u, samen met het totale schenkingsbedrag in contanten, in de envelop.
  • De envelop wordt door de collectant bij u opgehaald op de dag die op uw envelop staat aangegeven.

Wat doe ik als ik de collectant heb gemist?

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u e-mailen naar info@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl of online doneren. U kunt gedurende de collecteweek uw envelop ook inleveren bij museum De Vier Quartieren.

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op de invullijst. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, Facebook en op deze website.

Zijn alle aangesloten goede doelen erkend?

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-erkenning. Dit is het Centraal Bureau Fondswerving, een onafhankelijk toezichthouder. Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week goed te laten verlopen. Alle hulp is welkom! U mag contact opnemen met voor meer informatie.

Hoe lang worden de gegevens van de automatische incasso bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden NIET verstrekt aan derden. Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar financien@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl.

Andere vraag?

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Stuur dan een bericht naar info@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl. Er wordt dan snel contact met u opgenomen.