Skip to main content

Vanaf 19 juni 2019 heeft de Goede Doelen Week Oirschot – Spoordonk officieel een ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Als goed doel behoeven wij geen inkomsten belasting te betalen over de geworven gelden. Voor particulieren en bedrijven die giften verstrekken en-of sponsoren kan dit onder bepaalde voorwaarden ook belasting voordeel opleveren. Dus nog een goede reden om de Goede Doelen Week te sponsoren! Natuurlijk zijn we daar altijd héél erg blij mee. Ook opname in schenkingen en erfrechtelijke verkrijging zijn voor ons en voor u geheel vrijgesteld van belasting zodat uw gift volledig ten goede komt aan het goede doel. Neem gerust vrijblijvend contact op met sponsoring@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl of voor meer informatie over schenkingen en belastingvoordeel www.belastingdienst.nl