Skip to main content

Dat de samenwerking van 19 collectes in één bus werkt, heeft de eerste Goede Doelen Week wel bewezen. Collectanten hebben een uiteindelijke opbrengst van € 51.086,69 bij elkaar gecollecteerd. Uiteraard zijn de vrijwilligers van de Goede Doelen Week trots op dit geweldige resultaat, want de gezamenlijke collecteweek heeft veel meer opgebracht, dan tijdens de afzonderlijke gemiddelde collectes per fonds, in voorgaande jaren.

Het is gelukt om de Oirschotse en Spoordonkse inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers enthousiast te krijgen om mee te werken aan de Goede Doelen Week. Dit initiatief heeft op brede steun mogen rekenen. De meeste inwoners lieten blijken dat zij de nieuwe manier van collecteren voor deze 19 goede doelen op prijs stellen. Eén keer rustig bedenken wat je wilt geven aan de 19 goede doelen, in plaats van haastig zoeken naar muntjes met de voordeur open. Bij de collecte kon iedere inwoner aangeven hoe de bijdrage verdeeld mocht worden over de 19 deelnemende goede doelen. Binnenkort worden alle fondsen op de hoogte gebracht van het bedrag dat aan hen zal worden overgemaakt.

Tot slot wil het bestuur iedereen ontzettend bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de Goede Doelen Week. Wij hopen volgend jaar weer een beroep te mogen doen op deze inzet, zodat de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk een daverend succes blijft!