Skip to main content

Afgelopen week hebben de leden van de deelnemersraad en de wijkhoofden de primeur gehad met het bekend maken van het definitieve opgehaalde bedrag.

Op deze avond is onder andere ook besproken wat er voor ieder fonds afzonderlijk opgehaald is. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen per goed doel en met een definitieve totaalopbrengst van € 51.956,21!

Goede Doelen   Totaal
Alzheimer Nederland 4.503,71
Amnesty Intenational 1.664,60
Diabetesfonds 2.780,01
Epilepsiefonds 1.650,03
HandicapNL 1.505,64
Hartstichting 4.667,74
Hersenstichting 3.315,48
KWF Kankerbestrijding 7.448,70
Longfonds 2.199,33
Maag Lever Darm Stichting 2.481,28
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.989,20
Nationaal MSfonds 2.046,09
Natuurmonumenten 1.516,47
Nederlandse Brandwonden stg 1.690,12
Nierstichting 2.918,00
NSGK v.h gehandicapte kind 1.838,82
Prinses Beatrix Spierfonds 2.880,14
Reuma Nederland 2.345,80
Rode Kruis 2.515,02
Collecteresultaat 2019 51.956,21