Skip to main content

Goede Doelen Week 2022 in het voorjaar

Ook dit jaar gaan we er weer voor. In 2022 is de Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk (en ook in De Beerzen) van 4 t/m 9 april 2022. In het voorjaar dus, wat al eerder onze wens was, maar wat door corona nog niet mogelijk was. Vanaf dit jaar zal de GDW steeds in het voorjaar plaatsvinden. Dit is organisatorisch de meest geschikte periode.

In 2022 zijn de data als volgt:

  • Maandag 28 maart t/m zaterdag 2 april 2022 rondbrengen enveloppen
  • Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 ophalen enveloppen
  • Donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022 inleveren collectebussen

Een fantastisch resultaat in 2021

De opbrengst in 2021 bedroeg bijna € 60.000. Een fantastisch resultaat! En boven verwachting aangezien ons resultaat in 2019 (ca. € 51.000) al aanzienlijk hoger was dan wat er voorheen met de afzonderlijke collectes opgehaald werd. Hiermee is wederom het succes van het bundelen van de krachten tot 19 collectes in één keer ruimschoots bewezen. Het bestuur en de taakgroepen hebben de afgelopen Goede Doelen Week geëvalueerd en nemen de verbeterpunten weer mee voor dit jaar.

Mogelijkheid tot online doneren wordt voortgezet

Van de mogelijkheid om met de QR-code online te doneren is veelvuldig gebruik gemaakt. Hiermee gaan we dus door. Ook dit jaar wordt dit, naast de mogelijkheden tot het afgeven van een machtiging of contant geld in de collecte-envelop stoppen, aangeboden.

Gezocht: extra vrijwilligers!

De tijd vliegt. Het bestuur en de verschillende taakgroepen zijn alweer (digitaal) aan de slag om alle voorbereidingen te treffen voor onze derde Goede Doelen Week. Daarom zijn we nu ook alvast op zoek naar extra handjes om een succesvolle GDW te blijven realiseren. Het gaat hier bij om de volgende taken die allemaal met een paar uurtjes per jaar te realiseren zijn. En die je een super goed gevoel geeft. Ken je mensen die net als jij hun steentje bij willen dragen, laat hen dan contact met ons opnemen. We zijn op zoek naar:

  • Vrijwilligers voor de telavonden.

Denk hierbij aan tellen van geld, brieven sorteren, maar ook het opruimen van de collectebussen, etc. Voor info financien@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl

  • Rondbrengen en ophalen van enveloppen, vooral wijk 4 t/m 7 (zie kaart). De meeste vrijwilligers hebben maar ongeveer 20 huizen en dan is het ongeveer 3 uurtjes werk. De ene week de envelop in de brievenbus stoppen, week later weer ophalen. Dit kan in uw naaste omgeving, maar is niet nodig. Voor info collecte@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl