Skip to main content

Goede Doelen Week 2021

In de nieuwsbrief van oktober hebben we jullie geïnformeerd over het voornemen om in het voorjaar van 2021 de 2e Goede Doelen Week te houden. Het bestuur heeft helaas maandag 7 december het besluit moeten nemen dat dit niet haalbaar is gezien de huidige ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen en de geldende maatregelen. In de tweede helft van februari 2021 is de volgende bestuursvergadering. Daarin wordt bekeken wat de stand van zaken dan is en of een Goede Doelen Week eind september 2021 naar verwachting gaat lukken. Voorlopig is dat ons nieuwe streven.

Uitslag Rabo Clubsupport 2020

Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar meegedaan met de Rabo ClubSupport. Ons doel voor dit jaar was: het aanschaffen van duurzame tassen (gemaakt van natuurlijke materialen) voor de collectanten. De tassen krijgen als opdruk het logo van de Goede Doelen Week Oirschot en Spoordonk en de aanschaf hiervan mag, zo vinden wij uiteraard, niet ten koste gaan van de collecteopbrengst.

We zijn dan ook heel blij met het resultaat van € 892,78 dat we behaald hebben en danken iedereen die op ons gestemd heeft (het resultaat 2019 was € 371.96).

Adreswijziging doorgeven

Graag willen we alle betrokkenen bij de Goede Doelen Week (collectanten, wijkhoofden en leden van deelnemersraad) verzoeken een eventuele adreswijziging (huisadres of e-mailadres) tijdig door te geven aan de secretaris (André Smits) via collecte@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl

Hiermee blijft ons adressenbestand actueel zodat we iedereen kunnen bereiken.

Prettige feestdagen

Ondanks het bijzondere en voor sommigen ongetwijfeld ook zware jaar, willen we jullie allemaal fijne kerstdagen wensen en het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Laten we met elkaar hopen dat 2021 het jaar wordt waarin we langzaam weer terug kunnen naar de situatie van voor corona en dat we, 2 jaar na onze succesvolle 1e Goede Doelen Week in september 2019, in 2021 de 2e editie kunnen houden.

Veel geluk en vooral gezondheid voor jullie allen!!