Skip to main content

Goede Doelen Week 2021 gaat door!

In december 2020 hebben we jullie geïnformeerd dat een Goede Doelen Week het afgelopen voorjaar niet haalbaar was gezien de ontwikkeling van de coronapandemie. Gelukkig hebben wij onlangs, met instemming van de deelnemersraad, het besluit kunnen nemen om te starten met de voorbereidingen voor de Goede Doelen Week in september van dit jaar. Het aantal mensen dat gevaccineerd is neemt fors toe. Kortom we denken dat het, gezien de huidige situatie, verantwoord is om onze 2e Goede Doelen Week te organiseren. Planning is om de enveloppen door de collectanten te laten bezorgen bij alle inwoners van Oirschot en Spoordonk in week 38 (20-24 september 2021). In week 39

27-29 september 2021) halen de collectanten de enveloppen persoonlijk huis aan huis op, net als twee jaar geleden.

Mogelijkheid tot online doneren

Naast de mogelijkheden tot het afgeven van een machtiging of contant geld in de collecte-envelop te stoppen, willen we dit jaar ook de mogelijkheid bieden tot het online doneren via een QR-code. Op het invulformulier komt een QR-code te staan. Door deze te scannen kom je via onze Goede Doelen Week website op het collecte-formulier.

De Beerzen

In de Beerzen (Oost-, West- en Middelbeers) was het de bedoeling om in 2020 te starten met een Goede Doelen Week. Niet alleen voor een tiental landelijke goede doelen wordt daar gecollecteerd maar ook voor 2 plaatselijke goede doelen. Ook zij hebben besloten om, na in eerste instantie uitstel naar het afgelopen voorjaar, in dezelfde week in september van dit jaar te gaan collecteren als wij in Oirschot en Spoordonk.

Lintje (lid in de Orde van Oranje-Nassau) voor onze voorzitter Sjef Rooijackers

Sjef Rooijackers is samen met zijn vrouw Ellen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sjef is en was als vrijwilliger op vele fronten actief, bijvoorbeeld de schaatsbaan Oirschot Winterparadijs en bij het dagbestedingscentrum De Tuinkamer. Samen met zijn vrouw Ellen verzorgt hij bij parochie Sint-Odulphus van Brabant de huwelijksvoorbereiding voor bruidsparen en ontwikkelde hij activiteiten voor Museum De Vier Quartieren. Voor al dit vrijwilligerswerk ontvingen zij een lintje. Vervolgens is Sjef hiernaast ook nog de grote initiator geweest voorde start van de Goede Doelen Week in Oirschot en Spoordonk.

Gezocht penningmeester voor het bestuur > Deze functie is inmiddels al ingevuld.

Helaas heeft onze penningmeester aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden binnen ons bestuur. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester en trekker van de werkgroep Financiën en administratie. Heb jij hier interesse in of ken jij iemand anders die dit zou willen doen, stuur dan een mail naar info@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl.