Skip to main content

Collecte opbrengst

De collecte opbrengst van de derde Goede Doelen Week is net als bij de vorige twee edities boven verwachting. Dat de samenwerking van 19 collectes in één bus werkt, heeft ook de derde Goede Doelen Week weer bewezen. De voorlopige opbrengst van de derde Goede Doelen Week Oirschot- Spoordonk is 60.411,63 (opbrengst 2021 was € 59.867,66). Uiteraard zijn we ook dit keer trots op en blij met dit mooie resultaat, want de gezamenlijke collecteweek brengt meer op dan het totaal van de afzonderlijke collectes per fonds voor dat we een Goede Doelen Week hadden. Ook van het online doneren via de QR code op het invulformulier en de website is veelvuldig en meer dan vorig jaar gebruikt gemaakt. Online doneren via de website is nog altijd mogelijk mocht iemand de collecte gemist hebben.

De wijkhoofden zorgen er de komende tijd voor dat u (als vrijwilliger) een kaartje ontvangt met daarop het persoonlijk door u opgehaalde bedrag. De afzonderlijke goede doelen zullen geïnformeerd worden over de opgehaalde bedragen per doel zodra ook de termijn van de incasso’s verstreken is. Dan zullen ook jaarverslagen e.d. van de diverse goede doelen worden gepubliceerd.

De feedback van vrijwilligers en wijkhoofden van de eerdere twee goede doelen weken is meegenomen in de voorbereiding van de collecteweek van dit jaar. Natuurlijk nemen we ook de feedback van dit jaar mee voor de komende jaren zodat we blijven verbeteren.

Hulp om de organisatie mogelijk te maken

Ook volgend jaar willen we weer een succesvolle Goede Doelen Week organiseren. Hiervoor is er o.a. geld nodig voor drukwerk, promotiemateriaal, etc. Ook is helaas een presentje als dank voor de vrijwilligers niet gratis. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven en mensen die met een donatie de organisatie van de Goede Doelen Week willen steunen! Dus bent u iemand of kent u iemand die ons wil helpen? Laat het dan weten! Alle financiële en materiele hulp is welkom. Want we willen de kosten om een GDW te organiseren NIET van de collecte afhalen.

Ook zullen we dit jaar weer op verschillende fronten proberen om geld in te zamelen voor de organisatie. Zo is er in de maand september de statiegeld actie van de Jumbo. Hier later in het jaar meer over.

Bedrijven en stichtingen die er dit jaar mede voor gezorgd hebben dat de derde Goede Doelen Week een succes is geworden zijn: Franken installatiebedrijf, De Croon van Heerbeek – Drukwerk, Sam van de Wal, Alument, Mitra Oirschot – Hans & Hans, Albert Heijn Oirschot, Roche financieel adviseurs, Spanjers Architect, Museum de Vier Quartieren, Creatieve ondersteuning, Twinning Media,  Coppelmans Oirschot, Autobedrijf Verbruggen, Bouwkunst Architecten en MSW Bouwbedrijf Smulders.

ONTZETTEND BEDANKT
Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Goede Doelen Week. Wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen zodat we de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk succesvol voort kunnen zetten.