Skip to main content

Nieuwsbrief Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk

Collecte opbrengst

De collecte opbrengst van de tweede Goede Doelen Week was boven verwachting! Dat de samenwerking van 19 collectes in één bus werkt, heeft ook de tweede Goede Doelen Week weer bewezen. De uiteindelijke opbrengst van de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk is € 59.802,71 (opbrengst 2019 was € 51.086,69). Uiteraard zijn we ook dit keer heel trots op dit mooie resultaat, want de gezamenlijke collecteweek heeft meer opgebracht dan het totaal van de afzonderlijke collectes per fonds in voorgaande jaren. Ook van het online doneren via de QR code op het invulformulier en de website is veelvuldig gebruikt gemaakt. Een goede aanvulling dus op het contant doneren of het afgeven van een machtiging voor incasso. De wijkhoofden zullen er de komende tijd voor zorgen dat u (als collectant) een kaartje ontvangt met daarop het persoonlijk opgehaalde bedrag. De fondsen zullen geïnformeerd worden over de opgehaalde bedragen per fonds zodra ook de termijn verstreken is van de incasso’s.

De feedback van collectanten en wijkhoofden van twee jaar geleden is meegenomen in de voorbereiding van de collecteweek dit jaar. Natuurlijk nemen we ook de feedback van dit jaar mee voor de komende jaren zodat we blijven verbeteren. Vooral ook op het vlak van online doneren.

Rabo Clubsupport

Ook volgend jaar willen we weer een succesvolle Goede Doelen Week organiseren. Hiervoor is er o.a. geld nodig voor drukwerk, promotiemateriaal, een presentje voor de collectanten, etc. Daarom doen wij ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport omdat we niet willen dat deze kosten van de collecteopbrengst afgaan. Hopelijk kunnen we op uw stem rekenen, want iedere stem is geld waard!

Meer info en stemmen is mogelijk via https://www.rabo-clubsupport.nl/? U moet lid zijn van de Rabobank en in dat geval heeft u een persoonlijke code ontvangen. Stemmen kan van tot en met 25 oktober 2021.

Statiegeldactie Albert Heijn

Dank aan alle klanten van Albert Heijn Oirschot. Door hun giften in de vorm van statiegeldbonnetjes hebben ze gezamenlijk maar liefst € 169,15 gedoneerd aan de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk. Weer een heel prachtig resultaat. Dit geld komt ten goede van de organisatie van de jaarlijkse GDW. Ook dank aan Albert Heijn De Loop in Oirschot dat we ook dit jaar gebruik hebben mogen maken van hun statiegeldactie.

Bedrijven en stichtingen

Bedrijven en stichtingen die er mede voor gezorgd hebben dat de Goede Doelen Week een succes is geworden zijn: Franken installatiebedrijf, De Croon van Heerbeek drukwerk, Sam van de Wal, Alument, BEKA garagebedrijf, Mitra Oirschot – Hans & Hans, Albert Heijn Oirschot, Roche financieel adviseurs, Spanjers Architect, Museum de Vier Quartieren, Creatieve ondersteuning.

ONTZETTEND BEDANKT
Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Goede Doelen Week. Wij hopen volgend jaar weer een beroep te mogen doen op deze inzet zodat we de Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk succesvol voort kunnen zetten.