Skip to main content

Nieuwsbrief Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk

Opbrengst per fonds
Ondanks het feit dat er tussen de Goede Doelen Week van 2021 en de Goede Doelen Week 2022 maar een half jaar zat, kunnen we vaststellen dat de opbrengst van de Goede Doelen Week 2022 onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Het uiteindelijke opgehaalde bedrag is € 60.505,63. Wat een geweldig mooi bedrag is!
Afgelopen jaren hebben wij altijd enorm ons best gedaan om de kosten voor de organisatie van de GDW niet af te laten halen van de opbrengst van de collecte. Helaas hebben we moeten concluderen dat de sponsoring mede door corona enorm is terug gelopen. Om het bestaan van de GDW te garanderen hebben we dit jaar €100,- van de collecteopbrengst per fonds af moeten halen, om de kosten te dekken. Hieronder treft u een overzicht aan van de opbrengst per fonds, na aftrek van de kostendekking. Deze bedragen worden naar de verschillende fondsen overgemaakt.

Opbrengst per fonds: 

Alzheimer Nederland 4.330,16
Amnesty International 2.285,86
Diabetesfonds 2.818,15
Epilepsiefonds 1.980,29
HandicapNL 1.815,96
Hartstichting 4.552,80
Hersenstichting 4.253,78
KWF Kankerbestrijding 7.681,25
Longfonds 3.151,74
Maag Lever Darm Stichting 2.495,96
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.446,17
Nationaal MS Fonds 2.971,11
Nederlandse Brandwonden stichting 1.673,46
Nierstichting 2.935,14
NSGK voor het gehandicapte kind 1.986,36
Prinses Beatrix Spierfonds 2.352,06
Reuma Nederland 2.959,08
Rode Kruis 3.270,95
Vastenactie 2.645,35

 

Evaluatie en GDW 2023
Op 16 mei jl. heeft het bestuur de Goede Doelen Week 2022 geëvalueerd. De reacties en feedback van onze collectanten en wijkhoofden zijn besproken en worden meegenomen naar de GDW 2023.

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar mogen wij weer meedoen met de Rabo Clubsupport. Van 5 t/m 27 september kan er gestemd worden door iedereen die lid is van de Rabobank. Benader te zijner tijd uw familie, vrienden, buurtbewoners, collega’s, etc. om hun stem uit te brengen op de Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk. Iedere stem is namelijk geld waard en wij hebben deze support ontzettend hard nodig om alle kosten te dekken.

Dank
We hebben wederom gemerkt dat we samen heel veel kunnen bereiken met grote dank aan alle vrijwilligers en onze sponsoren. Voor leuke ideeën om onze vrijwilligers te bedanken, staan wij natuurlijk altijd open. En mocht u een bedrijf weten, die zo’n 300 presentjes zou willen doneren, horen wij het graag middels een bericht naar communicatie@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl
De komende periode zullen alle taakgroepen en het bestuur de Goede Doelen Week 2022 afronden, maar na de vakantie gaan we meteen door met voorbereidingen van de Goede Doelen Week 2023!

Rest ons alleen nog u allen een hele fijne zomer toe te wensen.

www.goededoelenweekoirschotspoordonk.nl of info@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl